>> cuece >> Dia_a_dia

Metodologies amb enfocament globalitzat

Aprendre a comunicar-nos entorn a l’art, amb els recursos comunitaris i des de la inter i transdisciplinarietat. La proposta va adreçada a mestres i professorat d’infantil, de primària i de secundària. La finalitat de la proposta : Aprendre a donar resposta a la diversitat de les aules i dels centres des de metodologies amb enfocament […]

Aprendre a comunicar-nos entorn a l’art, amb els recursos comunitaris i des de la inter i transdisciplinarietat.

La proposta va adreçada a mestres i professorat d’infantil, de primària i de secundària.
La finalitat de la proposta : Aprendre a donar resposta a la diversitat de les aules i dels centres des de metodologies amb enfocament globalitzat.

L’educació, les escoles i els centres educatius del segle XXI requereixen de mestres i professorat compromesos, reflexius, creatius i crítics. Es freqüent sentir comentaris de la necessitat de canvi en el sistema educatiu, i potser tu mateix sents aquesta necessitat de canvi. Però sovint s’evidencia la dificultat de dur-lo a terme. Cal canviar estratègies? Cal canviar recursos? Cal canviar mirades? L’art de viure com a perspectiva educativa ens invita a desenvolupar la nostra tasca professional des del benestar i des del goig d’aprenentatge. I per això és necessari implicar-nos en processos de formació que ens facin viure l’heterogeneïtat i experienciar el canvi i la innovació en la nostra vida personal i professional.
La formació és de 4 crèdits ETC. Cada crèdit implica 25 hores, total 100 hores que es distribuiran de la següent manera:
40 hores presencials que tindran lloc cada tres setmanes al llarg del curs els dimecres de 18 a 21h.
20 hores seran de treball supervisat per l’equip docent. Aquestes 60 hores son les mínimes per poder acreditar                    la formació per poder accedir a un lloc de treball docent específic amb aquest perfil professional.
40 hores de treball personal al lloc de treball en processos de recerca-acció i de reflexió en i des de la pràctica.

Es pretén que els aprenentatges que es vagin realitzant durant la formació tinguin impacte amb la pràctica professional.

La metodologia de treball serà coherent amb la proposta i es desenvoluparà de forma globalitzada essent l’eix vertebrador el treball per projectes. D’aquesta manera la primera sessió tindrà lloc fora de les aules, en un Museu, Centre d’art o recurs patrimonial del territori com a inici del treball per projectes que realitzarem de forma conjunta amb tots els assistents a la formació. Cadascú interrelacionarà aquest projecte amb moments de la seva pràctica professional enriquint i construint el projecte en funció de les persones que hi participem.
Les sessions de formació esdevindran espais híbrids on construirem conjuntament a partir de les pràctiques professionals dels assistents.

PREINSCRIPCIÓ 

 

+ INFORMACIÓ DE METODOLOGIES GLOBALITZADORES