FORMACIÓN

Transdisciplinarietat i Transterritorialització en formació de mestres

Paco Rodrigo (professor de llengua i literatura), Ana Cristina Llorens (professora de pedagogia), Marisa Martínez (professora de matemàtiques), Lucia Rueda (professora d’educació artística), Victor Soler (professor de sociologia) Irene López (investigadora col·laboradora en Educació Física de Florida Universitària) i Glòria Jové (professora de pedagogia de la Universitat de Lleida) conjuntament amb els estudiants del Grau […]