FORMACIÓN

Màster d’Educació Inclusiva viatja en el temps fins la Pintura Flamenca I Holandesa dels Museus de Ginebra del S.XVI i XVII

       Durant el Màster d’Educació Inclusiva descobrim contextos de la nostra ciutat i aquesta vegada viatgem fins la Pintura Flamenca I Holandesa dels Museus de Ginebra del S.XVI i XVII. El desenvolupament econòmic pròsper i ràpid dels ports d’Anvers i Amsterdam fa que es consolidi el mercat de l’art apareixent mecenes i col·leccionistes. Emergeixen […]

Transdisciplinarietat i Transterritorialització en formació de mestres

Paco Rodrigo (professor de llengua i literatura), Ana Cristina Llorens (professora de pedagogia), Marisa Martínez (professora de matemàtiques), Lucia Rueda (professora d’educació artística), Victor Soler (professor de sociologia) Irene López (investigadora col·laboradora en Educació Física de Florida Universitària) i Glòria Jové (professora de pedagogia de la Universitat de Lleida) conjuntament amb els estudiants del Grau […]