>> cuece >> Dia_a_dia

Participació en el IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano

L’equip d’Espai híbrid vam ser invitats per compartir el com aprendre entorno a l’art des de la transversalitat i amb el territori ens permet noves possibilitats per al patrimoni. Aquesta metodologia permet fomentar mestres implicats amb el patrimoni, amb la cultura i amb el territori per educar des d’una dimensió ètica, estètica i política planetària. […]

L’equip d’Espai híbrid vam ser invitats per compartir el com aprendre entorno a l’art des de la transversalitat i amb el territori ens permet noves possibilitats per al patrimoni. Aquesta metodologia permet fomentar mestres implicats amb el patrimoni, amb la cultura i amb el territori per educar des d’una dimensió ètica, estètica i política planetària.

Continuem creant noves possibilitats i nous contextos d’aprenentatge! Més informació en

IX Simposio Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales en el Ámbito Iberoamericano

WhatsApp Image 2019-10-04 at 08.45.25

WhatsApp Image 2019-10-04 at 08.45.13

WhatsApp Image 2019-10-04 at 08.45.09

WhatsApp Image 2019-10-04 at 08.44.58

WhatsApp Image 2019-10-04 at 08.44.22