>> colaboraciones >> cuece

Atorgat el projecte d’Innovació d’innovació araART entre l’equip docent d’Espai Híbrid i l’escola Lluís Castells

El passat dimecres dia 23 d’octubre l’escola Lluís Castells de Riudaura i l’equip docent d’Espai Híbrid va rebre el projecte d’innovació araART. El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica “araArt” amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola […]

El passat dimecres dia 23 d’octubre l’escola Lluís Castells de Riudaura i l’equip docent d’Espai Híbrid va rebre el projecte d’innovació araART.

El Departament d’Educació crea el Programa d’innovació pedagògica “araArt” amb la finalitat de fomentar i posar en valor projectes artístics que es porten a terme en el si d’un centre d’educació infantil, primària o secundària, en col·laboració amb una escola artística, un equipament cultural, o institucions, entitats i associacions artístiques, per promoure l’equitat i la qualitat del sistema educatiu reflectida en la millora de les capacitats i competències de l’alumnat participant.

Concretament, va ser atorgat el projecte dins de l’àmbit metodologies i recursos per a la millora de l’ensenyament i aprenentatge. Aquest projecte ja es va iniciar el passat mes de setembre amb la visita de tota l’escola a l’exposició Apunts sobre la impossibiltiat de la imatge del món a l’IEI. Per més informació  http://www.espaihibrid.udl.cat/?p=2607