>> cuece

“El museu és una escola” a l’escola Lluís Castells de Riudaura

L’escola Lluís Castells de Riudaura ha iniciat el curs generant aprenentatge en l’espai públic del poble per on passa la riera. Com feia Val del Omar en las Misiones Pedagógicas des del 1931 l’equip docent ha improvisat una logística tecnològica per poder projectar el vídeo art “Serindipia” de Maria Simon. Tots els infants de l’escola ho han visionat i han iniciat el projecte. I els Mestres de […]

L’escola Lluís Castells de Riudaura ha iniciat el curs generant aprenentatge en l’espai públic del poble per on passa la riera. Com feia Val del Omar en las Misiones Pedagógicas des del 1931 l’equip docent ha improvisat una logística tecnològica per poder projectar el vídeo art “Serindipia” de Maria Simon.
Tots els infants de l’escola ho han visionat i han iniciat el projecte. I els Mestres de la Menció d’atenció a la diversitat també l’han visionat fet que ens permet iniciar un diàleg epistolar per generar aprenentatge.
APRENEM MÉS ENLLÀ DE LES AULES

Serentipia