>> accion >> cuece >> Proyectos

Diàleg epistolar amb l’escola de Riudaura

El dimecres 16 de desembre les futures mestres d’atenció a la diversitat,  vam fer una trobada virtual amb l’escola Lluís Castells de Riudaura per compartir els diàlegs epistolars que s’han generat des de l’inici de curs amb els alumnes d’infantil i de primària. Vam iniciar la sessió amb l’equip directiu per valorar la importància del […]

El dimecres 16 de desembre les futures mestres d’atenció a la diversitat,  vam fer una trobada virtual amb l’escola Lluís Castells de Riudaura per compartir els diàlegs epistolars que s’han generat des de l’inici de curs amb els alumnes d’infantil i de primària.

Vam iniciar la sessió amb l’equip directiu per valorar la importància del projecte de centre per a endegar processos d’innovació. Posteriorment, cada grup de nens de l’escola es va trobar amb el grup d’estudiants de la menció amb les que s’han cartejat des del mes d’octubre.

En el diàleg epistolar ens permet compartir el que estem realitzant i el que estem aprenent, i són un element clau per la presa de decisions curriculars tant per part de l’escola com per part dels projectes que estem desenvolupant a la universitat les futures mestres.

Una futura mestra després de la sessió va comentar: “A mi m’ha enriquit molt, he après un munt. Els hem ensenyat una foto de l’obra d’art i ens han dit l’obra semblen les algues del Riu Segre, i m’he quedat <<uau, tens raó, no ho havia vist>>, o sigui que escoltant el que diuen els infants aprenem. Jo puc aprendre dels alumnes i els alumnes poden aprendre de mi”.

Les futures mestres destaquen d’ aquest encontre  la quantitat de preguntes que els ha generat i la mirada dels alumnes. Valoren positivament l’escolta de les polifonies i com aquestes els han permès fer procés d’aprenentatge personal i del propi projecte grupal desenvolupat al llarg de la matèria.

Aquest fet enforteix l’espai híbrid de formació entre la formació inicial i la continua, intentant crear espais d’aprenentatge on tots puguem aprendre. Els estudiants de la menció s’han adonat que les seves indicacions o recomanacions durant el carteig, permet a les mestres de Riudaura prendre decisions curriculars a través d’escoltar les veus dels futurs mestres. I també han vist com les veus dels nens i nenes de Riudaura els ajuden a modificar el seu projecte. Espai híbrid de formació.

Capturap4

Captura4t