>> colaboraciones >> formacion >> permanentes

15 in Winchester

Erasmus

El 2010, fruit d’una estada de recerca a la Universitat de Winchester, vam formalitzar un conveni Erasmus que ha permès durant aquests 5 anys intercanvis entre professorat i estudiantat en el marc de la titulació de mestre de primària, coordinat des de la matèria de Processos i Contextos Educatius II.

El 2010, fruit d’una estada de recerca a la Universitat de Winchester, vam formalitzar un conveni Erasmus que ha permès durant aquests 5 anys intercanvis entre professorat i estudiantat en el marc de la titulació de mestre de primària, coordinat des de la matèria de Processos i Contextos Educatius II.

pic0

Aquesta matèria de caràcter pedagògic esdevé l’espai híbrid per concretar una proposta transdisciplinar entre diferents matèries del pla d’estudis: Geografia i Història de Catalunya, Didàctica de les Ciències socials, Llengües… Això ha permès que aquest curs 2015-2016, 9 estudiants i 5 professors duguin a terme una estada a la Universitat de Winchester (Regne Unit) en el marc del programa d’internacionalització dels estudis de la nostra facultat.

L’objectiu d’aquesta estada és compartir les experiències d’aprenentatge que es generen amb la metodologia d’aprendre a través de l’art contemporani, la qual permet construir aprenentatges des de la inter i transdisciplinarietat i amb els recursos comunitaris que el context ens ofereix. Les experiències d’aprenentatge realitzades al llarg de l’intercanvi han estat les següents:

  • Cosmic Garden: el primer dia d’intercanvi es va visitar el Cosmic Garden. Es tracta d’un jardí en el qual, a través de diferents expressions artístiques (escultures, pintures, murals…), es mostra el procés de com es va crear el món. En aquest espai observem com des d’un context podem treballar transdisciplinarment amb la geologia, la biologia, les matemàtiques, l’art, la religió, la teologia, etc. Al final de l’experiència, el professorat de Winchester ens mostra una experiència transdisciplinar amb la llengua mitjançant la lectura d’un poema sobre el ritme de la vida, el qual mantenia relació amb la visita al Cosmic Garden 

pic5

pic3i

pic1i

pic2

pic4

  • Winchester contexts: El professor Charly Ryan, juntament amb Barry Harwood són els responsables del mòdul Learning beyond the classroom a Winchester. Aquest mòdul parteix de l’assignatura de Processos i Contextos Educatius II, la qual cosa va sorgir a partir de l’intercanvi de l’any 2012 on diferents professors van poder assistir a les classes de l’assignatura. El fet que els mòduls de Lleida i Winchester comparteixin objectius similars, dóna l’oportunitat als estudiants de veure com unes mateixes finalitats es poden desenvolupar en diferents maneres.

    En aquest intercanvi, els estudiants han pogut visitar contextos com el cementiri de Winchester, el campus universitari, jardins de la ciutat de Winchester a través dels quals han pogut establir relacions amb els processos d’aprenentatge que estan realitzant a la Universitat de Lleida.

winchester0.jpg

L’objectiu és que els futurs docents construeixin espais d’aprenentatge inter i transdisciplinars en diversos recursos comunitaris de les respectives ciutats.

  • Specialist subjects: els estudiants van poder assistir a diferents classes de les assignatures History, Early Years i Religious Education. La finalitat era conèixer com es desenvolupen diferents especialitats a la Universitat de Winchester, així com participar activament en aquestes per tal de generar coneixement i relacions amb la Universitat de Lleida.

  • Cathedral Evensong: tan els estudiants com el professorat van assistir a la “evensong” de la catedral de Winchester i van poder realitzar una visita guiada per la Catedral.

winchester2.jpg

pic1.jpg

  • Geography & Science: durant l’estada es van mostrar models de transdisciplinarietat entre el professorat de Lleida i de Winchester. En aquest cas, es va realitzar una activitat que consistia en incorporar una “little person” a diferents contextos del campus universitari i realitzar fotografies mitjançant l’ús de les TIC (tablets, mòbils,etc.). A través d’aquestes, posteriorment es va treballar transdisciplinarment amb continguts de geografia i ciència.

  • Visit Wallisdean Infant School: visita a l’escola d’Educació Infantil de Winchester. L’objectiu d’aquesta és observar com treballa l’escola i fer relacions amb les escoles de pràctiques de Lleida. Al final del dia es treballa un espai híbrid juntament amb els mestres de l’escola on els alumnes exposen les seves sensacions i les relacions que han establert durant el dia entre els contextos de Lleida i Winchester.

  • Espais híbrids: al final del dia, realitzem espais híbrids per tal de reflexionar, sintetitzar i conceptualitzar els processos d’aprenentatge a Winchester. Aquestes reflexions es comparteixen en un blog1 on hi participen els estudiants de Winchester per tal d’aprendre col·lectivament.

pic2.jpg


L’experiència en paraules dels propis estudiants

Education, should realise how the different contexts that surrounds us could be main protagonists of our future teaching practice. In this way, we have been working for some months in Lleida and, now, we expect to further expand this vision with our stay in the University of Winchester, a place where this learning methodology has a long tradition.

Just a few hours later after our arrival, and guided by teachers from both the University of Winchester and Lleida, we went to visit our first real context of learning: the Cosmic Garden (see photographs below). It is a garden in which you wander through the cosmos; art and nature are mixed together to show a journey through the creation of our world while linking ideas of theology and religion. We could listen, see and feel different learning concepts (from geology, biology, art, religion, etc.), all of them emerging from the same stimuli. While reading a poem about the pace of life, teachers helped us to also experience the agency feeling of that place. And that “sense of place”, immediately connected with our previous experience in Lleida. Back in October, we started our lessons by walking around different gardens, such as Arboretum or the “Jardins Inquiets” exhibition in La Panera arts centre.

In sum, we have realised that different contexts in different countries and cultures helped us to reflect about the emergence of different inter and transdisciplinar knowledge and how it can contribute to the expansion of the teacher’s identity.

pic4.jpg

Greetings from Winchester!