>> cuece

L’art del temps en l’aprenentatge

El context d’aprenentatge inicial fou fàbrica Trepat- Museu de Tàrrega antiga fàbrica de maquinaria agrícola. L’encontre amb la dalladora, una de les màquines trepat , porta a la Mireia, una membre del grup a fer connexions amb la granja de la seva família, ja que recordava haver vist la màquina a la seva granja. Foto […]

El context d’aprenentatge inicial fou fàbrica Trepat- Museu de Tàrrega antiga fàbrica de
maquinaria agrícola. L’encontre amb la dalladora, una de les màquines trepat , porta a la
Mireia, una membre del grup a fer connexions amb la granja de la seva família, ja que
recordava haver vist la màquina a la seva granja.

Foto dalladora

img_6337
Vam anar tots els membres del grup a la granja Pifarré i vam fer una deriva per les
les instal·lacions. La Granja Pifarré és una explotació familiar que aposta per la
ramaderia sostenible i ofereix la possibilitat de conèixer el seu funcionament als
centre educatius. La natura té el seu temps i els seus ritmes. els infants també necessiten
temps per processar la informació i aprendre de les seves experiències. El temps és
important en el desenvolupament de l’infant perquè necessiten temps per experimentar,
jugar, aprendre i madurar.
En aquest projecte ens adonem de la velocitat en la qual vivim tota la societat, centrant-nos
en tots els elements i frases que marquen el ritme escolar. La paraula en qüestió ha estat
TEMPS, amb la qual acabem aproximant-nos a la comprensió del temps i assossec amb
l’ajuda de la natura i reflexionar sobre fer canvis en el temps educatiu.

Amb tot el grup vam visitar la granja i per grups havien de dibuixar el que veien d’un
camp de panís. Observar i dibuixar ens ajuda a aturar-nos.

foto3 foto2 foto1

 

Alba Gili, Irene Martínez, Aniol Mitjans, Bàrbara Ropero, Cristina Rogojan i Mireia
Pifarré.